Lees voor ?

Armoedebeleid

Boodschappenmandjes bij de voedselbank.

Boodschappenmandjes bij de voedselbank.

Armoede bestaat ook in Nederland. In Weert is dit helaas niet anders. Reden om te komen met een aanpak om armoede te voorkomen én actief ondersteuning en hulp te bieden. Een aanpak die aansluit bij datgene wat in Weert leeft en speelt.

Sinds 2018 zet de gemeente Weert extra in op armoedebestrijding. Van 2018 tot en met 2020 was er extra geld vrijgemaakt voor het Aanvalsplan armoede. Door te experimenteren en investeren heeft de gemeente Weert in deze periode samen met organisaties, scholen, bedrijven en vrijwilligers verschillende nieuwe initiatieven opgezet. We hebben alle initiatieven met deze partners geëvalueerd. Samen is gekeken wat echt werkt en een vervolg moet krijgen en wat nog mist en waar dus nieuwe acties nodig zijn. Dit is verankerd in het beleidsplan 2021-2024 (zie onderaan deze pagina).

Armoedebeleid 2021-2024

Om armoede onder inwoners structureel terug te dringen, wordt ingezet op 3 pijlers: het voorkomen, bestrijden en verzachten van armoede. Kinderen zijn een prioritaire doelgroep.

Voorkomen

Er wordt ingezet op bewustwording, kennis en vaardigheden om financiële problemen te kunnen voorkomen. Voorbeelden zijn lespakketten over financiële zelfredzaamheid en vroegtijdige inzet van Thuisadministratie Weerterland.

Bestrijden

Er wordt ingezet op het bestrijden van armoede zodat inwoners weer boven de armoedegrens kunnen uitkomen. Een voorbeeld is de VoorzieningenWijzer, waarmee huishoudens kunnen besparen op vaste lasten. Daarnaast hebben we het Kindpakket: een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen

Verzachten

Er wordt ingezet op meedoen en erbij horen. Dat je ondanks je financiële situatie even kan ontspannen en weer op kunt laden. Dit maken we bijvoorbeeld mogelijk met het zomerpakket voor gezinnen met kinderen en de Meedoenbijdrage.

Meer weten?

Onderaan deze pagina vind je het Armoedebeleid en het Aanvalsplan armoede.
Heb je nog vragen of ideeën die je met de gemeente wilt delen? Stuur dan een mail naar aanpakarmoede@weert.nl.

Hulp nodig?

Binnen de gemeente Weert zijn er verschillende regelingen en initiatieven voor mensen in armoede. Een overzicht van financiële ondersteuning van de gemeente Weert (zoals het Kindpakket, toeslagen en schulddienstverlening) vind je op de pagina 'Financiële ondersteuning bij laag inkomen'. Daarnaast kun je gebruik maken van:

  • De VoorzieningenWijzer: www.datgeldtvoormij.nl. De VoorzieningenWijzer helpt huishoudens besparen op vaste lasten. Hierdoor kunnen huishoudens jaarlijks geld overhouden. Bijvoorbeeld door beter gebruik te maken van regelingen en toeslagen waar je recht op hebt. 
  • Voedselbank Weert: Heb je onvoldoende geld om voldoende voeding voor joue en je gezin te kunnen betalen? Misschien kun je een beroep doen op de Voedselbank WeertExterne website. Kijk voor de voorwaarden op de website.
  • SUN Weertwww.sunweert.nl. Een loket waar mensen in acute financiële nood snel hulp kunnen krijgen.
  • 155 Help een bedrijfwww.155.nl. Een hulploket voor ondernemers. Doordat de gemeente Weert hierbij is aangesloten, kunnen Weerter ondernemers die financiële hulp nodig hebben deskundige hulp krijgen van deze stichting.
Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten