Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Bouwtekening - bouwdossier - milieudossier opvragen of inzien

Enkele woningen aan de Wilhelminasingel.

Enkele woningen aan de Wilhelminasingel.

Je kunt bij ons, tegen betaling, verschillende soorten bouwtekeningen opvragen. Bouwtekeningen kun je nodig hebben voor onder andere het aanvragen van een vergunning, klussen in jouw pand zoals het leggen van een vloer, of als je een pand gaat verkopen. Geef altijd duidelijk aan welke tekeningen je nodig hebt.

Je kunt een bouwdossier of milieudossier opvragen uit het digitaal bouwarchief als je een compleet dossier van een al verstrekte vergunning wilt inzien.

Hoe kan ik een tekening opvragen of een dossier inzien?

Je kunt de tekeningen of dossiers, tegen betaling, opvragen via dit formulier:

In dit formulier kun je het volgende aangeven:

 • Wil je een tekening opvragen of een dossier inzien?
 • Van welke locatie(s) wil je dit opvragen?
 • Kies voor opvragen of inzien.

Kies je voor opvragen?

 • We sturen de stukken digitaal naar je op.
 • Je geeft aan hoe je bereikbaar bent voor vragen.
 • Je geeft aan naar welk adres we de factuur kunnen te sturen.

Kies je voor inzien?

 • Daarvoor maken wij een afspraak met je.
 • Je geeft aan hoe wij je kunnen bereiken om een afspraak in te plannen en bij vragen.
 • Als je de tekeningen of dossiers dan alsnog op papier wil ontvangen, gelden dezelfde kosten als bij het opvragen van de stukken.
 • Je geeft van tevoren aan naar welk adres wij de factuur kunnen sturen.

Kosten

De kosten voor het opvragen van stukken zijn: € 17,05 per aanvraag (per opgevraagd adres). Een spoedlevering kost € 34,10 (dubbel tarief).

Bij het opvragen van afschriften op papier, worden de tarieven vermeerderd met een tarief per pagina op papier:

In kleur:

 • Tot en met formaat A4: € 0,95
 • Tot en met formaat A3: € 1,60
 • Tot en met formaat A2: € 2,80
 • Tot en met formaat A1: € 5,40
 • Tot en met formaat A0: € 10,50
 • Groter dan formaat A0: € 12,30

Zwart-wit:

 • Tot en met formaat A4: € 0,60
 • Tot en met formaat A3: € 0,90
 • Tot en met formaat A2: € 1,50
 • Tot en met formaat A1: € 2,70
 • Tot en met formaat A0: € 5,20

Groter dan formaat A0: € 6,10

Je betaalt altijd achteraf na ontvangst van een factuur. Je krijgt deze factuur altijd per post. Meer informatie over de kosten leest je in Hoofdstuk 18 van de legesverordening van de gemeente Weert.

Privacy 

Op grond van de AVG mag je geen informatie publiceren of op andere wijze openbaar maken over nog levende personen, op een zodanige wijze dat de belangen van deze personen kunnen worden geschaad. 
Voor zowel digitale als analoge inzage hanteert de gemeente Weert dezelfde lijn: er worden geen persoonsgegevens gedeeld.

Auteursrechten 

Foto’s maken van stukken waar auteursrechten op rusten is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik. Wil je deze toch publiceren, in welke vorm dan ook, dan ben je verplicht om toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Publiceren 

Bij publicatie van archiefstukken of van onderzoek met behulp van onze archieven dien je altijd aan bronvermelding te doen. Van elke publicatie ontvangen wij graag een exemplaar.

Veelgestelde vragen

De volgende soorten bouwtekeningen kun je opvragen.  
Let op! Niet van elke locatie zijn alle soorten tekeningen aanwezig in een bouwdossier.

 • Plattegrond per bouwlaag: Een plattegrond van de begane grond toont het hele perceel.  Een plattegrond van een hogere bouwlaag toont alleen deze verdieping;
 • Situatie- of perceeltekening: Een tekening van het terrein met daarop aangegeven de aanwezige bebouwing, de straatnamen en de grootte van het perceel en de bebouwing. Een situatietekening is op schaal en voorzien van een noordpijl.
  • Een situatietekening kan van 1 perceel zijn, maar ook van meerdere percelen.
  • Een perceeltekening is de situatietekening van 1 perceel;
 • Constructiegegevens en constructietekening: Constructiegegevens bestaan uit constructieberekeningen en constructietekeningen.  De berekeningen tonen aan dat een gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Constructietekeningen zijn technische tekeningen waarop de resultaten van de berekening zijn uitgewerkt;
  Geveltekening: Een bouwkundige tekening op schaal van de gevelaanzichten van een gebouw. De geveltekening laat zien hoe een bouwwerk er van de buitenkant komt uit te zien;
 • Doorsnede: Een verticale snede door een gebouw, op schaal. Uit een doorsnede blijkt de opbouw van de bouwdelen, zoals van vloeren, daken en gevels. Verder wordt uit een doorsnede ook duidelijk wat de verdiepingshoogte en de gebouwhoogte is;
 • Detailtekening: Een bouwkundige tekening op schaal waarin wordt aangegeven hoe bepaalde bouwdelen op elkaar aansluiten. Door detailtekeningen wordt duidelijk hoe een gebouw precies in elkaar zit. Detailtekeningen die het uiterlijk van een gebouw bepalen, zijn belangrijk voor de welstandcommissie;
 • Fundering: Tekening of rapport van een betonnen of gemetselde constructie op palen of op zand, waarop een bouwwerk steunt zodat geen verzakking optreedt;
 • Sonderingen: rapport van de bodemgesteldheid en draagkracht van de bodem onder een stuk grond.
  Weet je niet welke tekening(en) je nodig hebt? Beschrijf dan waar je naar op zoek bent.

Ja, dat kan. Een bouwdossier bevat de aanvraag van een plan, de vergunning en de bijlagen die bij de vergunning horen. Wil je een vergunning bekijken die we aan iemand anders hebben verleend? Vraag dan het bouwdossier op.

Hoe vraag ik bouwtekeningen of een bouwdossier op?

Vul het digitale formulier bovenaan deze pagina in. In dit formulier geef je aan van welke bouwlocatie je tekeningen wil opvragen of een dossier wil inzien. De kosten en de snelheid van afhandeling hangen af van de grootte van de aanvraag.

Wil je kopieën per e-mail ontvangen?

Dat kan. Hiervoor maken we gebruik van een veilige e-mail via ZIVVER. De gemeente Weert gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie via e-mail. ZIVVER versleutelt berichten zodat alleen de verzender en de ontvanger het bericht kunnen lezen als ze ook de aanvullende code (wachtwoord of SMS) hebben om het bericht te openen. Wordt de mail per ongeluk naar een verkeerde ontvanger gestuurd, dan kan deze niets met de inhoud omdat hij de aanvullende code niet heeft.

Ja, dat kan. Een dossier bevat de aanvraag van een milieu-/omgevingsvergunning of de melding, het besluit of de milieu-/omgevingsvergunning of melding en de bijlagen die de milieu-/omgevingsvergunning of melding horen. Wil je een besluit bekijken dat aan iemand anders is verleend of verstrekt? Vraag dan het dossier op.

Hoe vraag ik een dossier op?

Vul het digitale formulier bovenaan deze pagina in. In dit formulier geef je aan van welke locatie je een dossier wil inzien. De kosten en de snelheid van afhandeling hangen af van de grootte van je aanvraag.

Wil je kopieën per e-mail ontvangen?

Dat kan. Hiervoor maken we gebruik van een veilige e-mail via ZIVVER. De gemeente Weert gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie via e-mail. ZIVVER versleutelt berichten zodat alleen de verzender en de ontvanger het bericht kunnen lezen als ze ook de aanvullende code (wachtwoord of SMS) hebben om het bericht te openen. Wordt de mail per ongeluk naar een verkeerde ontvanger gestuurd, dan kan deze niets met de inhoud omdat hij de aanvullende code niet heeft.

Ja, dat kan. Als je iets wil inzien, dan vul je het digitale formulier bovenaan deze pagina in. In dit formulier geef je aan dat je stukken wilt inzien. Als de gevraagde stukken (tekeningen of dossier) klaarliggen, nemen we contact met je op en maken we een afspraak. Je kunt ze dan inzien op adres Wilhelminasingel 101 in Weert.
Tijdens de afspraak is het niet mogelijk specialistische vragen te stellen. Het kan daarom handig zijn zelf een deskundig persoon mee te nemen.
Houd er rekening mee dat tekeningen, als je de tekeningen of dossiers dan alsnog op papier wil ontvangen, dezelfde kosten gelden als bij het opvragen van de stukken. Voor de kosten, zie hierboven of in de legesverordening.

Nee. We hebben geen tekeningen beschikbaar van riolering, kabels, leidingen en luchtkanalen.
Voor tekeningen met kadastrale grenzen kun je bij het Kadaster terecht.

Na de bekendmaking door Burgemeester en Wethouders van Weert dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend, ligt deze voor een vastgestelde periode ter inzage. Op de pagina 'Officiële bekendmakingen' Hier zie je welke omgevingsvergunningen op dit moment ter inzage liggen en waar je deze kunt inzien.

Jazeker. Neem dan contact op met de gemeente Weert, bijvoorbeeld via ons contactformulier.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten