Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Bouwtekening - bouwdossier - milieudossier opvragen of inzien

Enkele woningen aan de Wilhelminasingel.

Enkele woningen aan de Wilhelminasingel.

U kunt bij ons, tegen betaling, verschillende soorten bouwtekeningen opvragen. Bouwtekeningen kunt u nodig hebben voor onder andere het aanvragen van een vergunning, klussen in uw pand zoals het leggen van een vloer, of als u uw pand gaat verkopen. Geef altijd duidelijk aan welke tekeningen u opvraagt.

U kunt een bouwdossier of milieudossier opvragen uit het digitaal bouwarchief als u een compleet dossier van een al verstrekte vergunning wilt inzien.

Hoe kan ik een tekening opvragen of een dossier inzien?

U kunt de tekeningen of dossiers, tegen betaling, opvragen via dit formulier:

In dit formulier kunt u het volgende aangeven:

 • Wilt u een tekening opvragen of een dossier inzien?
 • Van welke locatie(s) wilt u dit opvragen?
 • Kies voor opvragen of inzien.

Kiest u voor opvragen?

 • We sturen de stukken digitaal naar u op.
 • U geeft aan hoe u bereikbaar bent voor vragen.
 • U geeft aan naar welk adres we de factuur kunnen te sturen.

Kiest u voor inzien?

 • Daarvoor maken wij een afspraak met u.
 • U geeft aan hoe wij u kunnen bereiken om een afspraak in te plannen en bij vragen.
 • Als u de tekeningen of dossiers dan alsnog op papier wil ontvangen, gelden dezelfde kosten als bij het opvragen van de stukken.
 • U geeft van tevoren aan naar welk adres wij de factuur kunnen sturen.

Kosten

De kosten voor het opvragen van stukken zijn: € 16,45 per aanvraag (per opgevraagd adres). Een spoedlevering kost € 32,90 (dubbel tarief).

Bij het opvragen van afschriften op papier, worden de tarieven vermeerderd met een tarief per pagina op papier:

In kleur:

 • Tot en met formaat A4: € 0,95
 • Tot en met formaat A3: € 1,60
 • Tot en met formaat A2: € 2,80
 • Tot en met formaat A1: € 5,40
 • Tot en met formaat A0: € 10,50
 • Groter dan formaat A0: € 12,30

Zwart-wit:

 • Tot en met formaat A4: € 0,60
 • Tot en met formaat A3: € 0,90
 • Tot en met formaat A2: € 1,50
 • Tot en met formaat A1: € 2,70
 • Tot en met formaat A0: € 5,20

Groter dan formaat A0: € 6,10

U betaalt altijd achteraf na ontvangst van een factuur. U krijgt deze factuur altijd per post. Meer informatie over de kosten leest u in Hoofdstuk 18 van de legesverordening van de gemeente Weert.

Veelgestelde vragen

De volgende soorten bouwtekeningen kunt u opvragen.  
Let op! Niet van elke locatie zijn alle soorten tekeningen aanwezig in een bouwdossier.

 • Plattegrond per bouwlaag: Een plattegrond van de begane grond toont het hele perceel.  Een plattegrond van een hogere bouwlaag toont alleen deze verdieping;
 • Situatie- of perceeltekening: Een tekening van het terrein met daarop aangegeven de aanwezige bebouwing, de straatnamen en de grootte van het perceel en de bebouwing. Een situatietekening is op schaal en voorzien van een noordpijl.
  • Een situatietekening kan van 1 perceel zijn, maar ook van meerdere percelen.
  • Een perceeltekening is de situatietekening van 1 perceel;
 • Constructiegegevens en constructietekening: Constructiegegevens bestaan uit constructieberekeningen en constructietekeningen.  De berekeningen tonen aan dat een gebouw voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Constructietekeningen zijn technische tekeningen waarop de resultaten van de berekening zijn uitgewerkt;
  Geveltekening: Een bouwkundige tekening op schaal van de gevelaanzichten van een gebouw. De geveltekening laat zien hoe een bouwwerk er van de buitenkant komt uit te zien;
 • Doorsnede: Een verticale snede door een gebouw, op schaal. Uit een doorsnede blijkt de opbouw van de bouwdelen, zoals van vloeren, daken en gevels. Verder wordt uit een doorsnede ook duidelijk wat de verdiepingshoogte en de gebouwhoogte is;
 • Detailtekening: Een bouwkundige tekening op schaal waarin wordt aangegeven hoe bepaalde bouwdelen op elkaar aansluiten. Door detailtekeningen wordt duidelijk hoe een gebouw precies in elkaar zit. Detailtekeningen die het uiterlijk van een gebouw bepalen, zijn belangrijk voor de welstandcommissie;
 • Fundering: Tekening of rapport van een betonnen of gemetselde constructie op palen of op zand, waarop een bouwwerk steunt zodat geen verzakking optreedt;
 • Sonderingen: rapport van de bodemgesteldheid en draagkracht van de bodem onder een stuk grond.
  Weet u niet welke tekening(en) u nodig heeft? Beschrijf dan waar u naar op zoek bent.

Ja, dat kan. Een bouwdossier bevat de aanvraag van een plan, de vergunning en de bijlagen die bij de vergunning horen. Wilt u een vergunning bekijken die we aan iemand anders hebben verleend? Vraag dan het bouwdossier op.

Hoe vraag ik bouwtekeningen of een bouwdossier op?

Vul het digitale formulier bovenaan deze pagina in. In dit formulier geeft u aan van welke bouwlocatie u tekeningen wil opvragen of een dossier wil inzien. De kosten en de snelheid van afhandeling hangen af van de grootte van uw aanvraag.

Wilt u uw kopieën per e-mail ontvangen?

Dat kan. Hiervoor maken we gebruik van een veilige e-mail via ZIVVER. De gemeente Weert gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie via e-mail. ZIVVER versleutelt berichten zodat alleen de verzender en de ontvanger het bericht kunnen lezen als ze ook de aanvullende code (wachtwoord of SMS) hebben om het bericht te openen. Wordt de mail per ongeluk naar een verkeerde ontvanger gestuurd, dan kan deze niets met de inhoud omdat hij de aanvullende code niet heeft.

Ja, dat kan. Een milieudossier bevat de aanvraag van een vergunning of de melding activiteitenbesluit, het besluit op de vergunning of melding en de bijlagen die bij de vergunning of melding horen. Wilt u een besluit bekijken dat aan iemand anders is verleend of verstrekt? Vraag dan het milieudossier op.

Hoe vraag ik een milieudossier op?

Vul het digitale formulier bovenaan deze pagina in. In dit formulier geeft u aan van welke locatie u een dossier wil inzien. De kosten en de snelheid van afhandeling hangen af van de grootte van uw aanvraag.

Wilt u uw kopieën per e-mail ontvangen?

Dat kan. Hiervoor maken we gebruik van een veilige e-mail via ZIVVER. De gemeente Weert gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie via e-mail. ZIVVER versleutelt berichten zodat alleen de verzender en de ontvanger het bericht kunnen lezen als ze ook de aanvullende code (wachtwoord of SMS) hebben om het bericht te openen. Wordt de mail per ongeluk naar een verkeerde ontvanger gestuurd, dan kan deze niets met de inhoud omdat hij de aanvullende code niet heeft.

Ja, dat kan. Als u iets wilt inzien, vult u het digitale formulier bovenaan deze pagina in. In dit formulier geeft u aan dat u stukken wilt inzien. Als de gevraagde stukken (tekeningen of dossier) klaarliggen, nemen we contact met u op en maken we een afspraak. U kunt ze dan inzien op adres Wilhelminasingel 101 in Weert.
Tijdens de afspraak is het niet mogelijk specialistische vragen te stellen. Het kan daarom handig zijn zelf een deskundig persoon mee te nemen.
Houd er rekening mee dat tekeningen, als u de tekeningen of dossiers dan alsnog op papier wil ontvangen, dezelfde kosten gelden als bij het opvragen van de stukken. Voor de kosten, zie hierboven of in de legesverordening.

Nee. We hebben geen tekeningen beschikbaar van riolering, kabels, leidingen en luchtkanalen.
Voor tekeningen met kadastrale grenzen kunt u bij het Kadaster terecht.

Na de bekendmaking door Burgemeester en Wethouders van Weert dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend, ligt deze voor een vastgestelde periode ter inzage. Op de pagina 'Officiële bekendmakingen' Hier ziet u welke omgevingsvergunningen op dit moment ter inzage liggen en waar u deze kunt inzien.

Jazeker. Neem dan contact op met de gemeente Weert, bijvoorbeeld via ons contactformulier en stel hier in uw vraag of meld uw onduidelijkheid.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten