Evenementenvergunning

Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een sportwedstrijd, evenement, popconcert of fancy-fair organiseren dan heeft u een evenementenvergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen in de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen.

Evenementen meldt u vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe jaar. Dit kunt u hieronder doen met het formulier vooraankondiging evenement of activiteit. Uw evenement wordt dan geregistreerd. Let op: dit is een vooraankondiging (een melding), het is géén aanvraag.

Wilt u het evenement definitief aanvragen? Dan vult u hieronder het aanvraagformulier evenement of activiteit in. Dit doet u minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement, bij grote evenementen 14 weken voorafgaand aan het evenement. Met dit ingevulde aanvraagformulier beoordeelt de gemeente of uw evenement kan plaatsvinden en of deze meldings- of vergunningplichtig is.

Levert  u de aanvraag korter dan 8 weken voorafgaand aan uw evenement in? Dan kan het zijn dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen of dat er al teveel evenementen op die dag of in dat weekend zijn. Neem daarom altijd contact op met de gemeente voordat u de aanvraag inlevert.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening.

Gang van zaken

Twijfelt u of u voor uw evenement een vergunning nodig heeft, neemt u dan contact op de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Team vergunningen, Bijzondere Wetten). Zij helpen u graag verder! U kunt het team bereiken via (0495) 575000 of gemeente@weert.nl.

 • In het algemeen moet u een vergunningaanvraag indienen tenminste 8 weken voordat u de vergunning gebruikt. Het is aan te bevelen uw aanvraag veel eerder in te dienen (bijvoorbeeld 14 weken van te voren). Bij grote evenementen heeft de gemeente meer tijd nodig om af te stemmen met politie brandweer e.d. Houdt u daar rekening mee!
 • Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Voorwaarden

De vergunning kan onder meer worden geweigerd in het belang van

 • De openbare orde.
 • Het voorkómen of beperken van overlast.
 • De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen.
 • De zedelijkheid of gezondheid.
 • De bescherming van het milieu.

Meenemen

Om te kunnen beoordelen of uw evenement aan alle veiligheidseisen voldoet en niet meer dan noodzakelijke overlast voor de omgeving veroorzaakt heeft de gemeente een aantal gegevens van u nodig. De gegevens die onder andere nodig zijn:

 • De geplande datum van het evenement.
 • Het tijdstip van aanvang en de duur van het evenement.
 • De locatie van het evenement.
 • Het aantal bezoekers, respectievelijk deelnemers, dat u verwacht.
 • De diverse voorzieningen die u treft voor onder andere sanitair, afval, verkeer, EHBO en vluchtroutes voor het publiek.
 • De overige maatregelen die u neemt om een regelmatig verloop te bevorderen.

Deze gegevens kunt u aanleveren door digitaal een aanvraag te doen.
Ook kunt u digitaal tekeningen, plannen en overige relevante informatie indienen.

Achtergrondinformatie

In de gemeente Weert zijn alle afspraken over evenementen vastgelegd in het Evenementenbeleid. Zie de pagina Evenementen voor meer informatie.