Lees voor ?

Veiligheid

Ambulancemedewerkers aan het werk.

Ambulancemedewerkers aan het werk.

Het organiseren van een evenement brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Het is daarom van belang dat je eventuele risico’s vooraf goed in kaart brengt in een veiligheidsplan. Een veiligheidsplan is verplicht bij B- en C-evenementen. Soms is een veiligheidsplan ook nodig bij A-evenementen. Als dit het geval is, krijg je dit zo snel mogelijk te horen. Bij veel evenementen is het noodzakelijk of verplicht om EHBO-ondersteuning te hebben. Ook daarover lees je op deze pagina meer informatie.

Wat is een veiligheidsplan?

Een veiligheidsplan is een hulpmiddel om je evenement goed te kunnen organiseren. In een veiligheidsplan beschrijf je als organisator alle maatregelen en afspraken voor de veiligheid en gezondheid van alle aanwezigen (bezoekers, medewerkers, omstanders) en de openbare orde tijdens je evenement. Het plan beschrijft ook de procedures hoe je als organisator handelt bij situaties en incidenten totdat de openbare orde en veiligheidsdiensten het overnemen. Onderaan deze pagina is een format voor een veiligheidsplan te downloaden. Dit format is beschikbaar als Word-bestand of als Open Document Tekst. Deze bestanden zijn met de meeste tekstverwerkers te openen en in te vullen.

Voor wie is het veiligheidsplan bedoeld?

Het veiligheidsplan is in eerste instantie bedoeld voor jou als organisator van het evenement. De openbare orde en veiligheidsdiensten en de gemeente bekijken het plan om te zien of alle relevante afspraken rondom veiligheid gemaakt zijn. Het plan kan ook geraadpleegd worden als zich tijdens een evenement een calamiteit voordoet. Over de maatregelen en afspraken die je vastlegt in het veiligheidsplan instrueer of informeer je ingehuurde partijen, vrijwilligers en openbare orde en veiligheidsdiensten.

Doorleefsessie organiseren bij C-evenementen

Bij C-evenementen (en optioneel bij B-evenementen) houd je als organisator uiterlijk 2 weken vóór aanvang van je evenement een doorleefsessie. In deze sessie toets je als organisator met iedereen die bij de uitvoering van je evenement is betrokken de in het veiligheidsplan opgenomen scenario’s en maatregelen. Dat kan in sommige gevallen leiden tot aanpassingen in de planvorming, waardoor de veiligheid tijdens je evenement nog beter gewaarborgd is.

Hoe weet ik in welke categorie mijn evenement valt?

Als je een vooraankondiging voor je evenement hebt gedaan, krijg je bij een bevestiging van plaatsing op de evenementenkalender te horen in welke categorie je evenement valt. Als je geen vooraankondiging indient, maar meteen een aanvraag voor een evenementenvergunning doet, wordt op basis van de aanvraag bepaald of sprake is van een categorie A-, B- of C-evenement.

Toelichting

Een A-evenement is een klein evenement waarbij het niet noodzakelijk is dat er een advies van de hulpdiensten wordt gevraagd. Meestal gaat het om evenementen die hoofdzakelijk door inwoners van de gemeente Weert worden bezocht. Een B-evenement is een middelgroot evenement waarbij bezoekers van buiten de gemeente Weert worden verwacht. Hier wordt altijd advies gevraagd van de hulpdiensten. Een C-evenement is een groot evenement met ook (inter)nationale bezoekers. Ook hier wordt altijd advies van de hulpdiensten gevraagd.

Veiligheidsplan voor evenementen met gemotoriseerde voertuigen

Bij evenementen met gemotoriseerde voertuigen kan in de evenementenvergunning het voorschrift worden opgelegd dat je als organisator een deskundige partij moet inschakelen voor het opstellen van een maatwerk veiligheidsplan. Als je in eigen beheer een maatwerk veiligheidsplan opstelt moet deze vergezeld worden door een beoordeling van een derde deskundige. Deze derde deskundige kan een belangenvereniging, een extern adviesbureau, een door een verzekeraar aangewezen deskundige of een andere onafhankelijk deskundig adviseur zijn.

Inzet van EHBO

De algemene richtlijn voor de inzet van eerste hulpverleners is 1 hulpverlener op 1.000 gelijktijdige aanwezige bezoekers, met een minimum van 2 hulpverleners. Een ondergrens waarbij eerste hulpverleners niet nodig zijn, is niet op voorhand aan te geven. Je kunt op de webpagina 'Veldnorm Evenementenzorg ' meer informatie vinden over de randvoorwaarden van goede evenementenzorg.

Binnen de gemeente Weert zijn er twee EHBO-verenigingen actief die kunnen ondersteunen tijdens het evenement:

Je dient zelf contact op te nemen met deze verenigingen. Doe dit zo vroeg mogelijk. 

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Op de pagina 'Evenementen' vind je regels, tips en handige links voor een goede organisatie. Je kunt ook contact opnemen met het Team APV/Bijzondere Wetten, voor de contactgegevens en openingstijden zie de pagina 'Contact' of stel je vraag per mail via evenementen@weert.nl 

Downloads

Bestand Grootte
Format Veiligheidsplan.docx (0.68 mb)
Format Veiligheidsplan.odt (0.73 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten