Lees voor ?

Evenementenvergunning

Spullen op een rommelmarkt.

Spullen op een rommelmarkt.

Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een sportwedstrijd, evenement, popconcert of fancy-fair organiseren dan heeft u een evenementenvergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen in de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen.

Wat heeft u nodig?

Bij het aanvragen van een vergunning moet u gelijktijdig enkele belangrijke bijlagen indienen. U heeft nodig:

 • Inrichtingstekening op maat en schaal. Op de website van de Veiligheidsregio Limburg-Noord staat beschreven waar zo'n kaart aan moet voldoen (pdf-bestand). Een digitale kaart kunt u eventueel maken met de website www.openstreetmap.org.
 • Veiligheidsplan bij middelgrote en grote evenementen. Dit veiligheidsplan is ook voor uzelf een hulpmiddel om uw evenement goed te kunnen organiseren. Onderaan deze pagina is een format voor het Veiligheidsplan te downloaden, deze is beschikbaar als Word-bestand (.docx-bestand) of als Open Document Text (.odt-bestand). Deze bestanden zijn met de meeste tekstverwerkers te openen en in te vullen.
 • Ontheffing Alcoholwet. Als u alcohol gaat schenken en/of verkopen, dan heeft u ook een aparte ontheffing Artikel 35 van de Alcoholwet nodig. Zonder deze ontheffing mag u géén alcohol schenken of verkopen.
 • Als u verkeersregelaars inzet bij uw evenement, moet u uw evenement aanmelden via de website www.verkeersregelaarsexamen.nl. Na aanmelding van uw evenement, krijgt u van ons toestemming en een code. Deze code kunt u aan de toekomstige verkeersregelaars sturen, zodat zij zich kunnen aanmelden en de verplichte online cursus kunnen doen. De gemeente Weert heeft geen eigen verkeersregelaars!

Wat moet u doen?

 • Vooraankondiging (melding)

  Uw vergunningsplichtig evenement of activiteit moet vóór 15 november van het kalenderjaar zijn aangemeld via het digitale formulier 'Vooraankondiging evenement of activiteit'. Zie de knop 'Online regelen' bovenaan deze pagina voor een link naar dit formulier. 

   Dit is een vooraankondiging: alleen een melding dat u een evenement of activiteit gaat organiseren. Het is nog géén aanvraag. Deze aanmelding wordt op onze evenementenkalender geplaatst en verder nog niet in behandeling genomen. De daadwerkelijke aanvraag moet u apart doen, zie stap 2 hieronder.

  Door het indienen van een vooraankondiging kan er gekeken worden of er wordt voldaan aan de regels per evenementenlocatie. Denk hier bijvoorbeeld aan maximaal aantal evenementen per week / maand / jaar per locatie, niet 2 weekenden na elkaar, enz. Deze regels staan beschreven in de 'Handleiding Bijzondere Wetten'.

  • Aan het indienen van een vooraankondiging kunnen géén rechten worden ontleend.
  • Als het maximale aantal evenementen per locatie bereikt is, is het niet meer mogelijk om op die locatie een evenement te organiseren.
  • Staat het evenement of de activiteit niet op de evenementenkalender en dient u deze later in, dan is het niet vanzelfsprekend dat uw evenement door kan gaan. Het kan immers zijn, dat er al een ander evenement gepland is, of dat het niet voldoet aan de voorschriften over de locatie uit het handboek.
 • Aanvraag indienen

  Voor de aanvraag van uw evenement of activiteit vult u het formulier 'Aanvraagformulier evenement of activiteit' in. Dit is een pdf-bestand, zie de knop 'Online regelen' bovenaan deze pagina voor een link naar dit formulier.

  • Voor een klein evenement (A-categorie / melding) moet u minimaal 8 weken voorafgaand aan de datum van het evenement het formulier insturen. 
  • Voor een middelgroot evenement (B-categorie) of een groot evenement (C-categorie) moet u minimaal 14 weken voorafgaand aan de datum van het evenement het formulier insturen. 
  • Aanvragen die te laat worden ingediend zullen niet vanzelfsprekend in behandeling genomen worden, ook al zijn deze wel als vooraankondiging gedaan (zie stap 1 hierboven).
  • Denk aan het meesturen of inleveren van de vereiste bijlagen (zie eerder op deze pagina).
  • U kunt het formulier per e-mail sturen, per post, of inleveren bij de informatie- en servicebalie in de hal van het stadhuis. De contactgegevens staan in het formulier vermeld.

   Zonder het compleet ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen, ook als u denkt dat uw evenement / activiteit alleen een meldingsplicht heeft.

 • Behandeling van uw aanvraag

  Zodra de gemeente Weert uw aanvraag heeft ontvangen, wordt deze getoetst aan de 'Handleiding Bijzondere Wetten' en de 'Algemene Plaatselijke Verordening (APV)' en wordt bepaald in welke categorie uw evenement valt (melding, A, B of C-evenement).
  Evenementenaanvragen worden ook ter advisering voorgelegd aan interne en externe adviseurs, onder andere bij de politie en de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Zij hebben 2 weken de tijd om een advies uit te brengen.
  Aan de hand van deze adviezen en toetsing wordt gekeken of u vergunningverlening mogelijk is, of er wellicht nog aanvullende zaken geregeld moeten worden, of dat uw aanvraag helaas wordt afgewezen.
  Als er aanvullende informatie opgevraagd moet worden bij u, dan stopt de termijn en hebben de adviseurs opnieuw 2 weken de tijd om te adviseren. Houdt u hier rekening mee bij het indienen van uw aanvraag!

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening (hoofdstuk 3).

Voorwaarden

De vergunning kan onder meer worden geweigerd in het belang van:

 • De openbare orde.
 • Het voorkómen of beperken van overlast.
 • De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen.
 • De zedelijkheid of gezondheid.
 • De bescherming van het milieu.

Verzekering

Wij willen u wijzen op het belang van een goede verzekering voor uw evenement. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Daarnaast is er een vrijwilligersverzekering afgesloten via de gemeente Weert.  

In de gemeente Weert zijn alle afspraken over evenementen vastgelegd in de 'Handleiding Bijzondere Wetten'.

Downloads

Bestand Grootte
Format Veiligheidsplan.docx (0.68 mb)
Format Veiligheidsplan.odt (0.73 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten