Lees voor ?

Evenementenvergunning

Spullen op een rommelmarkt.

Spullen op een rommelmarkt.

Wilt u als particulier, bedrijf of instelling een sportwedstrijd, evenement, popconcert of fancy-fair organiseren dan heeft u een evenementenvergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen in de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen.

Wat moet u doen?

Evenementen meldt u vóór 1 november voorafgaand aan het nieuwe jaar. Dit kunt u doen met het formulier vooraankondiging evenement of activiteit. Uw evenement wordt dan geregistreerd.

 Dit is een vooraankondiging (een melding), het is géén aanvraag.

Wilt u het evenement definitief aanvragen? Dan vult u het aanvraagformulier evenement of activiteit in. Dit doet u minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement, bij grote evenementen 14 weken voorafgaand aan het evenement. Met dit ingevulde aanvraagformulier beoordeelt de gemeente of uw evenement kan plaatsvinden en of deze meldings- of vergunningplichtig is.

Levert  u de aanvraag korter dan 8 weken voorafgaand aan uw evenement in? Dan kan het zijn dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen of dat er al teveel evenementen op die dag of in dat weekend zijn. Neem daarom altijd contact op met de gemeente voordat u de aanvraag inlevert.

Twijfelt u of u voor uw evenement een vergunning nodig heeft, neemt u dan contact op de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Team vergunningen, Bijzondere Wetten). Zij helpen u graag verder! U kunt het team bereiken via (0495) 575000 of gemeente@weert.nl.

 • In het algemeen moet u een vergunningaanvraag indienen tenminste 8 weken voordat u de vergunning gebruikt. Het is aan te bevelen uw aanvraag veel eerder in te dienen (bijvoorbeeld 14 weken van te voren). Bij grote evenementen heeft de gemeente meer tijd nodig om af te stemmen met politie brandweer e.d. Houdt u daar rekening mee!
 • Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening.

Voorwaarden

De vergunning kan onder meer worden geweigerd in het belang van

 • De openbare orde.
 • Het voorkómen of beperken van overlast.
 • De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen.
 • De zedelijkheid of gezondheid.
 • De bescherming van het milieu.

Wat heeft u nodig?

Om te kunnen beoordelen of uw evenement aan alle veiligheidseisen voldoet en niet meer dan noodzakelijke overlast voor de omgeving veroorzaakt heeft de gemeente een aantal gegevens van u nodig. De gegevens die onder andere nodig zijn:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier (ook als u denkt dat uw evenement alleen een meldingsplicht heeft)
 • Inrichtingstekening op maat en schaal
 • Veiligheidsplan (bij grotere en risicovollere evenementen)
 • Eventuele ontheffing Art. 35 drank en horeca (schenken van (zwak) alcoholische dranken)

Evenementen die niet voldoen aan de landelijke regels kunnen niet plaatsvinden. Aanvragen die niet compleet zijn worden niet in behandeling genomen. Houdt u er rekening mee dat de behandeltermijn van een aanvraag tot evenement/activiteit 8 weken is. Mochten wij nog aanvullende zaken van u vragen dan wordt de behandeltermijn opgeschort. Houdt hier dus rekening mee bij het aanvragen van uw evenement/activiteit.

Format downloaden

Onderaan deze pagina is een formats voor het Veiligheidsplan te downloaden, deze is beschikbaar als Word-bestand (.docx-bestand) of als Open Document Text (.odt-bestand). Deze bestanden zijn met de meeste tekstverwerkers te openen en in te vullen. 

In de gemeente Weert zijn alle afspraken over evenementen vastgelegd in het Evenementenbeleid. Zie de pagina Evenementen voor meer informatie.

Downloads

Bestand Grootte
Format Veiligheidsplan.docx (0.66 mb)
Format Veiligheidsplan.odt (0.73 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten