Lees voor ?

Verkeersveiligheid bij evenementen

Evenementen kunnen gevolgen hebben voor het verkeer in de directe omgeving. Hieronder leggen we je uit waar je als organisator rekening mee moet houden op het gebied van verkeersveiligheid bij een evenement.

Wanneer moet ik een verkeerstekening aanleveren?

Een verkeerstekening lever je aan wanneer je verkeersmaatregelen voor je evenement neemt die gevolgen hebben voor het verkeer in de directe omgeving. Je kunt daarbij denken aan het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens, het (gedeeltelijk) afsluiten van een weggedeelte of openbaar gebied, het aanpassen van parkeer- en stopvoorzieningen of wanneer maatregelen op of aan de weg de inrichting of voorzieningen van het verkeer tijdelijk wijzigen.

Wanneer moet ik een mobiliteitsplan aanleveren?

Bij een C-evenement, en indien nodig bij een groot B-evenement, is een mobiliteitsplan vereist. Een mobiliteitsplan bestaat uit een volledig overzicht van alle verkeersmaatregelen en een beschrijving van hoe het evenemententerrein en de omgeving veilig en vlot bereikbaar blijven. Je beschrijft wat je gaat doen, wat de risico’s zijn voor het verkeer en wat je doet om de risico’s beheersbaar te maken.

Belangrijk bij het aanleveren van een verkeerstekening / mobiliteitsplan

  • Zorg dat de tekening goed leesbaar is en klopt met de situatie op straat\Alle verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen (o.a. CROW).
  • Een afsluiting van een (gedeelte van) een weg of openbaar gebied moet minimaal 2 weken voor aanvang kenbaar gemaakt worden door middel van vooraankondigingsborden.
  • Het tijdelijk opheffen van een parkeergelegenheid moet minimaal 2 weken voor aanvang kenbaar gemaakt worden door middel van de juiste bebording.
  • Bij de afsluiting van wegen waarop het openbaar busvervoer een route heeft lopen, dien je zelf contact op te nemen met de vervoersmaatschappij om dit door te geven. Doe dit minimaal 6 tot 8 weken voor aanvang van het evenement.
  • Als je tijdelijke verkeersmaatregelen neemt of borden plaatst op provinciale wegen, heb je een vergunning nodig of moet je toestemming vragen bij de Provincie Limburg. Deze procedure duurt 6 tot 8 weken. Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Limburg.

Inzet van beroeps- en/of evenementenverkeersregelaars

De inzet van beroeps- of evenementenverkeersregelaars is onder andere afhankelijk van het verkeersaanbod, de doorstroming van verkeer, de locatie van de afsluiting, de verkeersmenging (verschillende verkeersdeelnemers) en de veiligheid. Hier gelden geen standaardrichtlijnen voor.

Zet je verkeersregelaars in bij het evenement? Zorg dan voor aanmelding van het evenement via de website verkeersregelaarsexamen.nl. Na aanmelding van het evenement geven wij toestemming en ontvang je een code. Deze code kun je aan de toekomstige verkeersregelaars sturen, zodat zij zich kunnen aanmelden en de verplichte online cursus kunnen doen.

Opgelet!Vergeet de verkeersregelaars niet aan te melden. Zonder een aanmelding zijn verkeersregelaars niet verzekerd tijdens het evenement. Het aanmelden van verkeersregelaars kun je via de website verkeersregelaarsexamen.nl doen.
De gemeente Weert heeft géén eigen verkeersregelaars. Hier moet je zelf voor zorgen.

Toelichting

Een beroepsverkeersregelaar mag het verkeer regelen zowel in openbaar gebied als op afgesloten terrein. Een hekwacht, parkeerhulp of evenementenverkeersregelaar mag geen verkeer regelen. Deze laatste groep mag enkel, na een korte cursus, bijvoorbeeld op een parkeerterrein of in het afgesloten gebied kleine aanwijzingen geven.

Het berijden van de promenade tijdens (de op- en afbouw van) een evenement

Het promenadegebied is ingericht als wandelgebied en is daarom, buiten de laad- en lostijden, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en fietsers. Het rijden over de winkelstraten is buiten de laad- en lostijden alleen toegestaan voor ontheffingshouders. Op grond van artikel 87 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is het mogelijk om ontheffing aan te vragen voor het berijden van de promenade tijdens (de op- en afbouw van) een evenement. Wil je zo’n ontheffing aanvragen? Dat kan online uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de start van (de opbouw van) een evenement. Aan het aanvragen van deze ontheffing zijn kosten verbonden. Zie deze pagina voor meer informatie en een digitaal aanvraagformulier.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Op de pagina 'Evenementen' vind je regels, tips en handige links voor een goede organisatie. Je kunt ook contact opnemen met het Team APV/Bijzondere Wetten, voor de contactgegevens en openingstijden zie de pagina 'Contact' of stel je vraag per mail via evenementen@weert.nl 

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten