Lees voor ?

Vooraankondiging

Als het evenement dat je wilt organiseren vergunningplichtig is, willen we je vragen een vooraankondiging in te dienen, zodat we kunnen toetsen of het evenement op de aangegeven locatie en tijdstip mogelijk is en in welke categorie het evenement valt (A, B of C).

We raden je aan ook een vooraankondiging te doen wanneer je een meldingsplichtig evenement wilt organiseren op een aangewezen buitenlocatie.

Opgelet! Je kunt uiterlijk tot en met 15 september aanstaande de vooraankondiging indienen. 

Formulier vooraankondiging evenement

Is het door omstandigheden niet mogelijk om het digitale formulier te gebruiken? Neem dan contact met ons op.

Als het evenement op de aangegeven locatie en tijdstip mogelijk is, wordt het evenement op de evenementenkalender geplaatst. Als er meerdere aanvragen voor één locatie en tijdstip zijn, wordt contact met je opgenomen om tot een oplossing te komen. De evenementenkalender wordt uiterlijk 31 december aanstaande vastgesteld.

Na plaatsing op de evenementenkalender is de locatie en het tijdstip op basis van de informatie die je bij de vooraankondiging hebt ingediend voorlopig gereserveerd, in afwachting van de melding of vergunningsaanvraag. Je krijgt een bevestiging van plaatsing op de evenementenkalender toegestuurd. In die bevestiging is ook opgenomen onder welk type categorie je evenement valt.

Het type categorie heeft gevolgen voor de datum waarop je de aanvraag evenementenvergunning uiterlijk moet indienen:

  • minimaal 8 weken voor aanvang van een evenement uit categorie A;
  • minimaal 14 weken voor aanvang van een evenement uit categorie B;
  • minimaal 26 weken voor aanvang van een evenement uit categorie C.
Opgelet! Als je de aanvraag niet tijdig indient, dan komt je reservering te vervallen. Op dat moment hebben andere organisatoren ook de mogelijkheid om een vergunningaanvraag in te dienen en geldt de regel ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Wat gebeurt er als ik geen vooraankondiging indien?

Het indienen van een vooraankondiging is geen verplichting voor het verkrijgen van een evenementenvergunning. Het verdient echter wel aanbeveling om een vooraankondiging te doen, zodat je meer zekerheid krijgt over de doorgang van het evenement. Daarnaast ontstaat een duidelijker beeld over het vervolgproces, kan tijdig worden ingespeeld op eventuele knelpunten en is op voorhand duidelijk welke vergunningen/toestemmingen nog nodig zijn.

Als je geen vooraankondiging indient, kun je meteen een aanvraag evenementenvergunning indienen. Op basis van de aanvraag evenementenvergunning wordt bepaald of sprake is van een categorie A-, B- of C-evenement. Het type categorie heeft gevolgen voor de datum waarop je de aanvraag evenementenvergunning uiterlijk moet indienen.

Opgelet! Als je de aanvraag evenementenvergunning indient voordat de evenementenkalender is vastgesteld, dan wordt je aanvraag aangemerkt als vooraankondiging en aangehouden totdat de evenementenkalender is vastgesteld.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Op de pagina 'Evenementen' vind je regels, tips en handige links voor een goede organisatie. Je kunt er ook de evenementenchecker vinden, zodat je zeker weet dat je kunt volstaan met een melding of dat je een evenementenvergunning dient aan te vragen.
Verder kun je contact opnemen met het Team APV/Bijzondere Wetten, voor de contactgegevens en openingstijden zie de pagina 'Contact' of stel je vraag per mail via evenementen@weert.nl

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten