Lees voor ?

Iemand vragen om voor jou te stemmen (machtigen)

Kiezers in een stembureau.

Kiezers in een stembureau.

Kun je donderdag 6 juni zelf niet gaan stemmen? Bijvoorbeeld omdat je ziek bent, of op vakantie in het buitenland. Dan kun je iemand anders vragen om voor jou te stemmen. Dit heet machtigen. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Opgelet! Een kiezer mag alleen uit zichzelf iemand anders machtigen. Je mag niet aan andere kiezers vragen of je voor hen mag stemmen. Dat heet ook wel ronselen van volmachten en dat is strafbaar.

Hoe kan ik een andere kiezer machtigen?

Je kan op 2 manieren iemand vragen om voor jou te stemmen:

 • Via je stempas (onderhandse volmacht).
 • Via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht).

Iemand machtigen via de stempas (onderhandse volmacht)

Iemand machtigen via de stempas kun je bijvoorbeeld doen als je ziek bent op de dag dat je wil stemmen. Je mag zelf kiezen wie je machtigt. De persoon die voor je stemt (de gemachtigde), moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde gemeente als jou wonen. Als de persoon die voor je stemt (de gemachtigde) niet in dezelfde gemeente woont, dan kun je een machtigingsformulier invullen (zie onder ‘schriftelijke volmacht’);
 • jouw stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via je stempas werkt zo:

 • Je vult de achterkant van je stempas in. Doe dit samen met degene die je wil machtigen. Dan weet je zeker dat je de juiste persoon machtigt.
 • Geef de gemachtigde je stempas en een kopie van je identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van je identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn. 
 • De gemachtigde laat de kopie van jouw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen identiteitsbewijs laten zien. 

Een gemachtigde kan voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Iemand machtigen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Je kan ook een andere kiezer machtigen om voor je te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. Je kan hiervoor formulier model L8 ophalen bij de balie van de gemeente of hieronder downloaden, invullen en naar de gemeente sturen. Je kan het ook digitaal regelen. Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni bij de gemeente binnen zijn.

Met een schriftelijke volmacht kun je iemand uit dezelfde gemeente óf een andere gemeente machtigen om voor jou te stemmen. Een schriftelijke volmacht kun je bijvoorbeeld gebruiken als:

 • Je op de dag dat je kan stemmen niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat je op vakantie bent of vanwege je werk in het buitenland zit;
 • Je geen kopie van je identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat jouw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en je niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

De persoon die voor jou stemt (de gemachtigde) moet:

 • Kiesgerechtigd zijn;
 • Jouw stem tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Wat moet je doen?

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:

 •  Digitaal: vul het formulier digitaal in via onze website (met DigiD). Dit kan vanaf maandag 13 mei, tot en met uiterlijk maandag 3 juni 2024, 17.00 uur via deze link:

  Formulier schriftelijke volmacht digitaal invullenDigiD 

  Opgelet! De volmachtgever en de gemachtigde doen gelijktijdig achter dezelfde computer, iPad of laptop, via de website van de gemeente Weert, een digitale aanvraag voor een volmacht. Je hebt hiervoor allebei DigiD nodig.
 • Schriftelijk: download hieronder formulier L8. Jij en de persoon die voor je gaat stemmen (de gemachtigde) vullen het formulier in. Laat eerst degene die je wil machtigen het formulier invullen voordat je dat zelf doet. Zo weet je zeker dat je de juiste persoon machtigt.

  Formulier Model L8 schriftelijke volmacht (pdf-bestand)
 • Lever het formulier uiterlijk maandag 3 juni in bij de gemeente.
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor jou kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.
 • De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. Je hoeft geen kopie van jouw identiteitsbewijs mee te geven.
Opgelet! Een gemachtigde kan voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Extra informatie

Met de KopieID-app van de Rijksoverheid, maak je op een veilige manier een kopie van je identiteitsbewijs. Je kan dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.
Opgelet! Kijk goed op je ID-bewijs waar je BSN staat. Dit nummer kan ook in een (machine-leesbare) strook onderaan het document staan. Maak ook daar je BSN onleesbaar.

Je naam, geboortedatum, handtekening en de ‘geldig tot’-datum van het document zijn nodig. Deze gegevens mag je dus niet onleesbaar maken. 

Tip: KopieID app

Met de KopieID-app kun je ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk zet je het doel waarvoor je de kopie maakt. Ook zet je hierin de datum waarop je de kopie maakt. Je kan de kopie vervolgens versturen of printen.

Je kan de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wil je iemand machtigen, maar kun je geen handtekening zetten? En staat op je identiteitsdocument 'niet in staat tot tekenen'? Dan kun je iemand machtigen om voor jou te stemmen zonder handtekening.
Je hoeft de schriftelijke volmacht of de machtiging via je stempas dan niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking 'niet in staat tot tekenen' ook in je identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor je stemmen.

Het initiatief om een andere kiezer te machtigen, ligt altijd bij de kiezer zelf. Dit betekent dat de kiezer zélf iemand anders moet vragen om voor hem te stemmen. De kiezer vertelt aan de gemachtigde op wie hij moet stemmen.

Ronselen van volmachten wil zeggen dat iemand steeds kiezers vraagt om hun stempas te ondertekenen en af te geven. Dat is strafbaar.
Het initiatief om een volmacht te geven ligt altijd bij de kiezer en niet bij de gemachtigde. Dit betekent dat de kiezer zelf iemand anders moet vragen om voor de kiezer te stemmen. De kiezer geeft aan de gemachtigde door op wie hij moet stemmen.
Het is ook strafbaar om een kiezer om te kopen via een gift of een belofte. Of om de kiezer op een andere manier te dwingen om een volmacht af te geven. Denk je dat er stemmen worden geronseld? Doe hiervan aangifte bij de politie.

Verkiezingen - Logo Elke stem telt

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten