Lees voor ?

Stemmen tellen en het vaststellen van de uitslag

Tellen van de stemmen in een stembureau.

Tellen van de stemmen in een stembureau.

Stemmen kan donderdag 6 juni tot 21.00 uur. Dan sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. Je mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt. De uitslag van de verkiezingen wordt op zondagavond 9 juni na 23.00 uur bekend gemaakt. Op deze pagina vind je uitgebreide informatie over het tellen van de stemmen en vaststellen van de uitslag.

Voor deze verkiezingen moeten we ons houden aan regels van de Europese Commissie voor het bekendmaken van de verkiezingsuitslag. We mogen de (voorlopige) uitslagen pas bekendmaken nádat de stembussen in alle lidstaten van Europa zijn gesloten, om zo de verkiezing in andere landen niet te beïnvloeden. Dat is op zondagavond 9 juni om 23.00 uur.

We tellen met 'centrale stemopneming'

In de gemeente Weert tellen we alle stemmen met ‘centrale stemopneming’. Dat betekent dat op de verkiezingsavond alleen de stemmen per politieke partij (lijst) worden geteld. De volgende dag worden op één centrale plek álle stemmen geteld - per partij en per kandidaat.

Hoe gaat centrale stemopneming in zijn werk?

 • De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal hiervan is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
 • Daarna openen de stembureauleden de stembus. Ze halen de stembiljetten uit de stembus.
 • Ze vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.
 • Daarna gaan ze de stembiljetten tellen.
 • Op donderdagavond 6 juni worden alleen de stemmen per partij (lijst) geteld. Het gemeentelijk stembureau telt de volgende dag de stemmen per lijst en per kandidaat. Dat is de definitieve telling.
 • Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Zijn de aantallen niet gelijk zijn? Dan schrijft de voorzitter dit telverschil. Het gemeentelijk stembureau voert de dag daarna extra controles uit.
 • De voorzitter schrijft alle aantallen op in het proces-verbaal. Dat is het verslag van het stembureau. Hier komen ook eventuele bezwaren van kiezers in.
 • Het gemeentelijk stembureau telt op 7 juni alle stembiljetten op lijst- en kandidaatsniveau. Dit heet centrale stemopneming.
 • Het gemeentelijk stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen staan hierin. Ook alle bezwaren van kiezers staan hierin. Dit proces-verbaal wordt op maandag 10 juni getekend. Iedereen mag hiernaar komen kijken.

Publiceren van de uitslag

Vanuit regelgeving van de Europese Commissie mogen we de verkiezingsuitslag niet eerder bekendmaken dan zondag 9 juni 23.00 uur. Dit zodat de verkiezingsuitslag het de verkiezing in andere Europese landen niet kan beïnvloeden. Wanneer worden de uitslagen van de verkiezingen voor het Europees Parlement voor de gemeente Weert gepubliceerd?

 • Zondagavond 9 juni na 23.00 uur wordt de voorlopige uitslag gepubliceerd.
 • Maandag 10 juni komt het gemeentelijk stembureau weer bij elkaar. Dat stelt de uitkomst van de verkiezing binnen de gemeente voorlopig vast.
 • De definitieve uitslag van de verkiezingen wordt woensdag 19 juni vastgesteld door het centraal stembureau (de Kiesraad).

 • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau is getekend op maandag 10 juni. Je vind deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nl.
 • Het centraal stembureau voor de Europees Parlementsverkiezing is de Kiesraad. Deze voert een aantal controles uit. Als iemand een fout ontdekt in een proces-verbaal, kan hij daar een melding van doen. Het centraal stembureau kan dan tegen het gemeentelijk stembureau zeggen dat ze de fout moeten verbeteren. Het verslag hiervan heet een corrigendum.
 • Op 19 juni om 11.00 uur stelt het centraal stembureau de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Dit is tijdens een openbare zitting. Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraad.

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. Je bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • Alleen leden van het stembureau en tellers die zijn aangewezen door de gemeente, tellen de stemmen.
 • Als je denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geef je dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
 • Je mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • Je mag aantekeningen, foto’s en video’s maken.
 • Je mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Je mag geen foto’s maken van de handtekeningen van de stembureauleden.

 • Nadat de stembureauleden de stemmen hebben geteld op donderdagavond 6 juni, doen zij alle stembiljetten in de stembus (of in een andere transportbox). Die wordt afgesloten en verzegeld.
 • Het stembureau doet de sleutel van de stembus en het proces-verbaal in een envelop. Die wordt ook verzegeld.
 • Daarna worden de stembus en de envelop apart van elkaar vervoerd naar de opslaglocatie. Beide door minstens 2 personen.
 • De stembus/transportbox en de envelop worden apart van elkaar opgeslagen. De opslaglocatie is beveiligd.
 • Vrijdagochtend 7 juni vervoert de gemeente alle stembussen en enveloppen naar de locatie van het gemeentelijk stembureau. De stembussen en enveloppen worden weer apart van elkaar vervoerd.
 • Het gemeentelijk stembureau stelt de uitkomsten van de verkiezing op gemeenteniveau vast tijdens een openbare zitting.
 • Daarna worden de stembiljetten opnieuw beveiligd vervoerd en opgeslagen. Alle wordt bewaard totdat de verkiezingsuitslag onherroepelijk is.

 

Verkiezingen - Logo Elke stem telt

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten