Lees voor ?

Stemmen voor mensen met een beperking

Kiezer met een stemmal.

Kiezer met een stemmal.

Iedereen moeten gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. In de gemeente Weert zijn alle stembureaus daarom volledig toegankelijk voor mensen met een beperking. Op deze pagina vind je meer informatie over deze voorzieningen.

In elk stembureau hangt een extra grote lijst met de namen van de kandidaten en partijen waarop je kan stemmen. Ook is er een leesloep aanwezig, die de tekst op het stembiljet vergroot. Het stemhokje is goed verlicht. Voor mensen in een rolstoel is er minstens 1 stemhokje met een lager schrijfblad.

Stemmal en audiohulp in stembureau stadhuis

In onze gemeente is een speciale mal met audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele beperking. Met deze stemmal kunnen kiezers met een visuele beperking zelfstandig stemmen. Weten hoe de stemmal werkt? Bekijk de instructievideo. De stemmal is te vinden in het stembureau in het stadhuis van de gemeente Weert. 
Voor meer info, zie deze pagina op de website van de Rijksoverheid.

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking

Kun je door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag je hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als je slechtziend of blind bent. Of als je de ziekte van Parkinson hebt. Je mag zelf iemand meenemen om te helpen. Of je mag een stembureaulid om hulp vragen.

Extra informatie

Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. Je mag dus zelf stemmen, ook al is iemand anders jouw wettelijke vertegenwoordiger. Kun of wil je niet zelf naar het stembureau komen. Dan kun iemand anders vragen om voor jou te stemmen (machtigen). Dit mag je zelf kiezen.

Een stembureaulid mag je buiten het stemhokje uitleg geven. Hulp in het stemhokje is niet toegestaan. Op de website www.hoewerktstemmen.nl vind je uitleg en kun je alvast oefenen.

Heb je een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet. Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking je machtigen om voor hem of haar te stemmen. Dit kan via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan je vragen. Diegene moet de volmacht ook zelf ondertekenen.

Verkiezingen - Logo Elke stem telt

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten