Lees voor ?

Wie mag stemmen?

Bordje 'Stembureau'.

Bordje 'Stembureau'.

Wie mag stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement? Je mag stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, onder de volgende voorwaarden:

  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat;
  • Je bent 18 jaar of ouder op 6 juni 2024; en
  • Je bent niet uitgesloten van het kiesrecht.

Heb je de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, dan mag je in Nederland stemmen als:

  • Je op de dag van kandidaatstelling (23 april 2024) officieel - volgens de basisregistratie personen (BRP) - in Nederland woont;
  • Je je (eenmalig) hebt laten registreren bij de gemeente, met een Y-32 formulier.
Opgelet! Het registreren kan tot uiterlijk 23 april.

Verkiezingen - Logo Elke stem telt

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten