Lees voor ?

Stemmen met een andere nationaliteit

Stembiljet met stempotlood.

Stembiljet met stempotlood.

Wil je stemmen op de Nederlandse leden van het Europees Parlement? En heb je de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie? Dan mag je kiezen om in Nederland te stemmen of in het land van herkomst.

Stemmen in Nederland

Als je wilt stemmen in Nederland, moet je het formulier ‘Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (Y32)’ invullen. Met dit formulier verklaar je dat je niet in een ander land gaat stemmen. Je mag namelijk maar 1 keer stemmen voor het Europees Parlement.

 Je kunt het formulier op verschillende manieren invullen:

Opgelet! De gemeente moet het formulier op zijn laatst 23 april 2024 ontvangen.

Het formulier is in het Nederlands. Op de website van de Rijksoverheid zijn ook de vertalingen te vinden naar het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools en Spaans.

Twijfel je of je al geregistreerd bent? Of wil je jouw gegevens controleren of aanvullen? Neem dan contact met ons op via verkiezingen@weert.nl.

Stemmen in het land van herkomst

Wil je stemmen in het EU-land waar je vandaan komt? Dan hoef je dit niet aan ons door te geven. Kijk op de website van het Europees Parlement of je jezelf moet registreren in jouw land.

Would you like to vote for the Dutch members of the European Parliament, and are you a national of another Member State of the European Union? You may choose to vote in the Netherlands.

Voting in the Netherlands

If you want to vote in the Netherlands, you must fill in a form: ‘Declaration of voting for the European Parliament in the Netherlands (Y 32)’. On this form, you declare that you are not voting in another country. You may only vote for the European Parliament once.

You can fill out the form in several ways:

Opgelet! The municipality must receive the completed form at the latest by 23 April 2024.

The declaration form is in Dutch. On the website of the central government (Rijksoverheid) you can find translations to English, German, French, Spanish, Italian and Polish.

Are you unsure whether you are already registered? Or would you like to check or supplement your personal data? Contact us via verkiezingen@weert.nl.

Voting in your country of origin

If you want to vote in your EU country of origin, you do not have to inform us. For more information on how to vote in your country, see the website of the European Parliament.

 More information about voting in European Parliament elections

Verkiezingen - Logo Elke stem telt

Cookiemelding
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten