Laatste wijzigingen

Op deze pagina kunt u zien welke pagina's op deze website het laatst bewerkt zijn of nieuw zijn toegevoegd.

Laatst gewijzigde pagina's
Pagina: Gewijzigd op:
Onderhoudswerkzaamheden riolering op diverse locaties 14-06-2021 13:54 uur
Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit 14-06-2021 10:29 uur
Containers voor glas, plastic, metaal en drinkpakken (PMD) 11-06-2021 12:24 uur
Parkeerabonnement werknemers (op straat parkeren) 11-06-2021 12:22 uur
Parkeerabonnement (parkeergarage of -terrein) 11-06-2021 12:20 uur
Parkeerbundel (voor werknemers binnenstad) 11-06-2021 12:15 uur
Parkeerabonnement bedrijf (op straat parkeren) 11-06-2021 12:11 uur
Parkeervergunning 11-06-2021 12:10 uur
Parkeerabonnement of -vergunning voor mantelzorgers 11-06-2021 12:08 uur
Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) 11-06-2021 12:06 uur
Waardebepaling Onroerende Zaak (WOZ) 11-06-2021 12:04 uur
Bijstand (uitkering) 11-06-2021 11:48 uur
Mantelzorg 11-06-2021 11:39 uur
Kadernota 2022 aangeboden 11-06-2021 08:03 uur
Herinrichting stadspark 10-06-2021 14:35 uur
Voortgang werkzaamheden stadspark 10-06-2021 14:34 uur
Visie 'Werken aan Weert 2030': doe met ons mee! 10-06-2021 14:24 uur
Veilig Financieel Ouder Worden: lokale alliantie Nederweert en Weert 10-06-2021 13:04 uur
Werken bij de gemeente 10-06-2021 12:28 uur
Parkeren en verkeer 10-06-2021 12:03 uur
Coronavirus 10-06-2021 11:59 uur
Ontwikkellocatie Stadsbrug 10-06-2021 11:43 uur
Stage of afstudeeropdracht 10-06-2021 11:28 uur
Waar vind ik meer informatie en hulp? 09-06-2021 15:34 uur
Collectieve festiviteiten inrichtingen (afwijken geluidnormen) 09-06-2021 15:32 uur
Officiële bekendmakingen 09-06-2021 15:24 uur
Ligplaats vaartuig 09-06-2021 12:29 uur
Natuur- en landschapsvisie 09-06-2021 12:19 uur
Kadernota groen en bomenbeleid 09-06-2021 12:19 uur
Natuur en groen 09-06-2021 12:18 uur
Natuur- en recreatiegebieden regio Weert 09-06-2021 12:18 uur
Uitrit of inrit 09-06-2021 12:10 uur
Kabels en leidingen leggen in openbare grond 09-06-2021 12:10 uur
Tijdelijke sluiting bedrijfspanden Fahrenheitstraat 4 en Graafschap Hornelaan 118E 09-06-2021 11:18 uur
Zomerpakket voor kinderen die niet op vakantie kunnen 08-06-2021 17:21 uur
Jeugdhulp en Centrum voor Jeugd en Gezin 08-06-2021 16:45 uur
Jeugd 08-06-2021 16:44 uur
Asfaltonderhoud Risseweg en Doemesweg 08-06-2021 11:42 uur
Voorbereidingsbesluiten 08-06-2021 00:19 uur
Exposeren in St. Teuniskapel 08-06-2021 00:18 uur
Geregistreerd partnerschap 08-06-2021 00:17 uur
Ophalen van oud papier en karton 08-06-2021 00:16 uur
Kinderboerderij De IJzeren Man 08-06-2021 00:15 uur
Inkomenskaart 07-06-2021 17:41 uur
Privacyverklaring 07-06-2021 17:27 uur
Huisvuil - Duobak en ophaaldagen 07-06-2021 17:16 uur
Identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen of vernieuwen 07-06-2021 17:09 uur
Rijbewijs aanvragen of vernieuwen 07-06-2021 17:08 uur
Paspoort aanvragen of vernieuwen 07-06-2021 17:07 uur
Klacht tegen ambtelijk optreden 07-06-2021 14:46 uur